Διαφημιστική Luxury Advertising

Η Luxury Advertising είναι μια σύγχρονη, δυναμική διαφημιστική εταιρεία που παρακολουθεί όλες τις νέες εξελίξεις και παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που ενώνουν τις δυνάμεις της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Η διαφημιστική εταιρεία Luxury Advertising συνδυάζει την εμπειρία και την βαθιά γνώση της αγοράς, με την καινοτόμο σκέψη και τον δημιουργικό σχεδιασμό. Είναι μια σύγχρονη, δυναμική διαφημιστική εταιρεία που παρέχει με συνέπεια ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε πελάτες στην Ελλάδα. Δίνει μεγάλη σημασία στην υψηλή αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της ανάπτυξης των εταιρειών. Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας και προώθησης εταιρειών και προϊόντων, ενώ δημιουργεί πολύτιμα «εργαλεία» marketing στοχεύοντας στην αύξηση των πωλήσεων. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις δημιουργίας και προβολής ενός brand, ξεκινώντας από την ονοματολογία και την κειμενογράφηση, τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, τη δημιουργία και παραγωγή εντύπων, την συσκευασία προϊόντων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και ευελιξία στις απαιτήσεις της αγοράς, δημιουργεί και αναπτύσσει brand επικοινωνώντας την φιλοσοφία και το όραμά τους.

Διαφοροποιείται προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα διαφημιστικών υπηρεσιών και διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετική προσωπική σχέση με το πελατολόγιο της. Έτσι, κάθε πελάτης απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα «μέτρα» του, έχοντας την αίσθηση αποκλειστικής συνεργασίας με τη διαφημιστική του εταιρεία.

Ευέλικτη εξυπηρέτηση, μέγιστη αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής δαπάνης και προσωπική σχέση είναι οι βασικοί άξονες της εταιρικής της φιλοσοφίας. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του πελάτη και παρακολουθεί τις επιχειρηματικές του προσπάθειες, συμβάλλοντας ως business partner στην χάραξη της επικοινωνιακής αλλά συχνά και της εμπορικής του πολιτικής. Οι πελάτες καρπώνονται άμεσα και ορατά το αποτέλεσμα της επένδυσης τους στη διαφήμιση, γεγονός που οδηγεί στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών δεσμών.

Εξειδικευμένο τμήμα της διαφημιστικής εταιρείας

Luxury αποτελεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) με υψηλή αισθητική, εύκολη πλοήγηση και σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στον χρήστη τον έλεγχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας του.